Bạn có tìm thấy ngôi sao nhỏ của tui ở đâu không?

Giúp tôi tìm ngôi sao nhỏ & bạn sẽ là người rất đặc biệt đó.

BB4338A4-085E-49AE-BA2C-84546773AE50.jpeg