Con đường màu tím

2F27EBD9-DA55-461B-92F4-26966EF700D7.jpeg

Thành phố nào nhớ không em?