Tận hưởng đi khi cuộc sống cho ta lên giường

Check-in và hưởng thôi vì đời chỉ cho ta có 24h mỗi ngày. Tôi vẫn luôn khát khao ngủ trên chiếc giường 3m6 để lăn lộn cho đã. #Photo #Great #Travel #Homestay.

DE424360-BD8A-4CE4-8FFA-D3D4A089E339.jpeg