Gái xinh giày đẹp

Tất cả đều xinh, ngay cả đôi giày cũng xinh. Giày hiệu gì đây? #HoaMinzy, #GaiXinh, #Hotgirl, #Sneakers, #GiayDep.

709EC73C-C4E9-4594-A21D-7E4B833AFECA