Người giàu có nhất thành Babylon

Cuốn sách giới thiệu nghệ thuật làm giàu hấp dẫn nhất cho những ai bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Những bài học và bí kíp để vận dụng nguyên lý tài chính lành mạnh quan trọng một cách thuần thục để thu hút sự giàu có, tiết kiệm và tiếp tục tạo ra tiền bạc của cải. Cùng trở về vương quốc Babylon cổ đại giàu có, cái nôi của những nguyên lý tài chính mà giờ đây đang được vận dụng trên khắp thế giới.

 

Nếu bạn muốn giúp bạn bè của mình, thì phải làm sao để gánh nặng không chuyển từ bạn bè sang cho chính bản thân bạn. Giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn hay những người đang khởi đầu sự nghiệp là điều cần thiết. Nhưng bạn phải biết giúp họ một cách khôn ngoan, nếu không bạn sẽ giống như con lừa trong câu truyện trên, chỉ phải gánh chịu những gánh nặng của người khác mà thôi.