Tối đi săn gặp ngay ông này

Lâu lâu về quê đi săn thì gặp ngay ông này. Vẫn chưa biết phải làm gì…

Omegabe221118

#anhdoc, #anhvui, #disan