Để đây và không nói gì

Mẹ bảo nhà muỗi nhiều quá nên đi mua về thắp. OMG!

Omegabe2211187

#anhvui, #nhangmuoi