Sáng kiến túi gom rác tuyệt vời

Rất đơn giản nhưng đến bây giờ nó mới được nghĩ ra. Hình ảnh về những chiếc túi rác khổng lồ có thể chứa gần 400kg rác này là hệ thống chống ô nhiễm rác thải trên các kênh mương với nguyên lý đơn giản. Đây là một sáng kiến tuyệt vời của người Úc tuy có hơi chậm kể từ khi con người biết lén lút vứt rác. Ở Việt Nam ta có nên làm theo không? Làm. Làm. Làm!