Tony Buổi Sáng – Trên đường băng

“Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Còn khi đã giàu có rồi thì hãy làm ngược lại.” Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười… cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường