Giờ thì bạn biết vì sao Mỹ trút giận lên Huawei rồi phải không?