Tội rửa tiền

Giấu cả triệu đô trong máy giặt và bị kết án với tội danh “rửa tiền”

#anhhai, #chuyenhai, #giautien, #haihuoc, #ruatien, #toiruatien

Học ít hay học nhiều?

Bạn nghĩ sao về tấm hình này? Học ít hay học nhiều? Vấn đề là học để làm gì…?

HocNhieuHocIt

#anhhai, #anhvui, #chambiem

Khi đi nhậu với bạn tốt

Mỗi lần đi nhậu là mình say mèm còn nó tỉnh bơ. Bây giờ mới hiểu…

Omegabe22111813-george-clooney-amazing-things-500-5bec343618aa4__700

#anhhai, #anhvui, #nhauvui

Sau cơn lốc đầu tóc nó thế này đây

Ai đã từng làm bánh socôla?

Omega2211181

#anhhai, #anhvui

Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra luôn

4CC2D16C-9675-4CB4-A35E-6BE82A9EEE94

#anhhai, #anhvui