Không đủ nhanh và nguy hiểm

Not fast & furious enough. #Video #Funny #Cat #Animal.

Sau 3 năm cưới vợ

Don’t worry so much. I am still okay. Just 3 years passed since the date getting married. #Photo #Funny #Pigkyfun #Animal.

Thế này mới gọi là quẩy

The first time go shopping. #Video #Quay #Funny #Dog #DogDance #Animal #ChoVayDuoi.