Chuyển kênh đi chán quá rồi

#Photo #Funny #Cat #Meo #HaiHuoc #ChuyenKenh.

Không đủ nhanh và nguy hiểm

Not fast & furious enough. #Video #Funny #Cat #Animal.

Hình chụp chú mèo đầu tiên trên thế giới

Chú mèo may mắn được chụp ảnh đầu tiên trên thế giới có tên Snow. Bức ảnh chụp năm 1880. (Source: 9gag).

#anhdoc, #anhmeodoc, #cat, #meo