Đừng quên trả tiền chứ

Chỉ là muốn làm thêm vài chai thôi mà.

#clipdoc, #muabiakhongtratien, #quentratien

Usain Bolt nhảy xa xuất hiện

Đã đến lúc xây cái hố dài hơn

#clipdoc, #cliphai, #clipvui, #nhayxa

Những nhà mạo hiểm nhất hành tinh

#bieudiendoc, #clipdoc, #cliphai, #clipvui