Gởi con gái

Ảnh: Fb/tamypu.

#congai, #cuocsong, #giatri, #giau, #ngheo, #tamtri, #tinhthan, #trithuc

Có những người bây giờ vẫn còn sống như thế

#cuocsong, #doisongcocuc

Cuộc sống là vậy đó

AF9A677A-47C3-401B-8C6F-96769D0CC0BA.jpeg

Bạn đang đứng ở đâu? #tien #cuocsong #tientai #congdanh #sunghiep.

#anhcuocsong, #anhvui