Slow down please

#Photo #Funny #SlowDown #RunningDown #Students.

Khi thiên tài sút

#Video #Funny #Football #SutPhat #BongDa.

Bát giới ăn cũng không nhanh bằng hắn

#Video #Funny #Watermelon #FastEating #AnNhanh #DuaHau #HaiHuoc.

Chuyển kênh đi chán quá rồi

#Photo #Funny #Cat #Meo #HaiHuoc #ChuyenKenh.

Khi sếp bạn bảo tự tính lương

#Photo #Funny #AnhVui #TinhLuong #Calculation.

Chở em đi chơi

#Photo #Funny #CaSau #Crocodile.

Không đủ nhanh và nguy hiểm

Not fast & furious enough. #Video #Funny #Cat #Animal.