Nơi bình yên

#Photo #Amazing #Paceful #HinhDep #BinhYen.

Chuyển kênh đi chán quá rồi

#Photo #Funny #Cat #Meo #HaiHuoc #ChuyenKenh.

Khi sếp bạn bảo tự tính lương

#Photo #Funny #AnhVui #TinhLuong #Calculation.

Life is simple & should be fun

#Photo #Phone #SimplePhone #FeaturePhone.

Chở em đi chơi

#Photo #Funny #CaSau #Crocodile.

Ninja Dad đâu rồi?

We are waiting for the Ninja Dad. #Funny #Photo #NinjaFamily.

Sau 3 năm cưới vợ

Don’t worry so much. I am still okay. Just 3 years passed since the date getting married. #Photo #Funny #Pigkyfun #Animal.