Chờ người nơi ấy

262572F0-21F0-465C-BCE2-ECDE278ECE0A.jpeg

#Vans, #VansStories, #VansSneakers.

Fans của Vans đâu rồi?

93B491B5-7F28-4C9B-94B8-49D311B2CD7E.jpeg

#VansSneakers, #Vans

Mỏi gối rồi thì biết làm gì đây?

Đến lúc chùn chân mỏi gối thì cứ ngã lưng thôi.

1CC878FC-DAC1-43B1-A228-EE614B5282F1.jpeg

#Vans