Đừng quá tự tin

#Video #Confident #OverConfident.

Khi thiên tài sút

#Video #Funny #Football #SutPhat #BongDa.

Bát giới ăn cũng không nhanh bằng hắn

#Video #Funny #Watermelon #FastEating #AnNhanh #DuaHau #HaiHuoc.

Chạy đua với lũ

Nước lũ lại về từ miền núi. #Video #LuLut #Flood #Amazing.

Tốc độ & kỹ năng

#Video #Fast #Skillful #Rider #Amazing ##Aweasome.

Không đủ nhanh và nguy hiểm

Not fast & furious enough. #Video #Funny #Cat #Animal.

Game over

Yes, it’s over now. #Video #Funny #GameOver.